Foliorente

Globus 60x60Definition af Foliorente

Den rentesats de danske bankers indlån og udlån forrentes med hos Nationalbanken.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Foliorente

De danske pengeinstitutter har hver en konto stående i Nationalbanken, kaldet foliokonto, hvor de har mulighed for at indsætte beløb. Saldoen på denne konto bliver forrentet med den aktuelle foliorente.

Invested.dk