Andre begreber

Float

Globus 60x60Definition af Float

Det totale antal aktier der er tilgængelig for handel. Float beregnes ved at trække de tæt holdte aktier fra det totale antal udestående aktier.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Også kaldet ”free float” eller ”public float”.

IE 60x60InvestEd forklarer Float

Et aktieselskabs float er altså den del af aktiekapitalen, der vurderes som omsættelig på det åbne marked. De tæt holdte aktier ejes som regel af hovedaktionærer, stiftere eller kontrollerende fonde.

Invested.dk