Andre begreber

Flash Crash

Globus 60x60Definition af Flash Crash

Det hurtige fald samt hastige comeback i aktierkurserne, der forekom den 6. maj 2010 på det amerikanske aktiemarked. Grundene til flash crash er stadig ukendte. Flere autoriteter har undersøgt hændelsen.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Flash Crash

SEC og CFTC udgav en indledende rapport d. 18. maj 2010. Rapporten indeholdt flere hypoteser, men kunne komme med en enkelt grund til hændelsen.

Invested.dk