Finansiel opgørelse

Globus 60x60Definition af Finansiel opgørelse

En rapport der giver en oversigt over en virksomheds, en persons eller anden entitets finansielle aktiviteter. Finansielle opgørelser er til for at præsentere entitetens finansielle information så klart og præcist så muligt for både entiteten og læseren. For virksomheder inkluderer finansielle opgørelser: resultatopgørelsen, balancen, totalindkomstopgørelsen, pengestrømsopgørelsen mm.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Finansiel opgørelse

Det er standardpraksis for europæiske virksomheder at overholde regnskabsreglerne IFRS og for amerikanske virksomheder GAAP for at skabe et kontinuerligt internationalt billede af regnskabet. Finansielle opgørelser bliver ofte også revideret af statslige myndigheder, revisorer, virksomhed osv. for at skabte nøjagtighed og af skatte-, finansierings- eller investeringsgrunde.

Invested.dk