Finansiel indtægt

Globus 60x60Definition af Finansiel indtægt

En indtægt bestående af renteindtægter samt afkast og udbytte på værdipapirer mv.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Finansiel indtægt

En finansiel indtægt kan eksempelvis også komme fra udlejning eller leasing af ejendom til en lejer.

Det er en post, der kan ses på virksomhedens resultatopgørelse.

Invested.dk