FIFO – First in first out

Globus 60x60Definition af FIFO – First in first out

En metode til at prisansætte vareforbrug og varelagre hos handels- og produktionsvirksomheder.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer FIFO – First in first out

De først indkøbte eller fremstillede varer indregnes først i resultatopgørelsen. Her antager FIFO-princippet, at de aktiver der er tilbage på varelageret, er de der senest er indkøbt eller fremstillet.

Invested.dk