Federal Reserve

Globus 60x60Definition af Federal Reserve

USA's centralbank og den mest magtfulde institution i verden. Federal Reserve banken blev grundlagt af den amerikanske kongres i 1913 for at give nationen et sikkert, fleksibelt og stabilt penge- og finanssystem. Institutionen er baseret på et føderalt system, der omfatter et centralt regeringsbureau (Board of Governors) i Washington, DC og 12 regionale Federal Reserve banker, der hver er ansvarlig for et bestemt geografisk område i USA. Federal Reserve ses som uafhængig, fordi bankens beslutninger ikke skal ratificeres af præsidenten eller nogen anden statslig embedsmand. Dog bliver banken overvåget af kongressen og skal arbejde inden for regeringens økonomiske og finanspolitiske rammer. Banken kaldes ofte for ”the Fed”.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Federal Reserve

Centralbanken opstod som følge af de gentagne finansielle panikker, der havde plaget den amerikanske økonomi igennem det forrige århundrede, hvilket skabte alvorlige økonomiske tumulter på grund af bank- og virksomhedskonkurser. En akut krise i 1907 skabte incitamentet til at bygge en institution, der skulle kunne forhindre disse tumulter.

Federal Reserves opgaver kan kategoriseres i fire områder:

 - Udføre national pengepolitik for at påvirke de monetære og kreditmæssige tilstande i den amerikanske økonomi for at sikre maksimal beskæftigelse, stabile priser og moderate langsigtede renter.

 - Overvåge og regulere bankinstitutioner for at skabe sikkerhed i bankindustrien og det finansielle system og for at sikre forbrugernes kreditrettigheder.

 - Bibeholde stabilitet i det finansielle system og beherske den systematiske risiko.

 - Bidrage med finansielle tjenester – inklusiv at operere det nationale betalingssystem – til depotinstitutioner, staten og udenlandske statslige institutioner.

Federal Reserves hovedpolitiske organ er Federal Open Market Committee (FOMC), der overvåger åbne markedsoperationer.

Fed’s hovedindtægtskilde i renter på de amerikanske statsobligationer, som er blevet købt via åbne markedsoperationer. Andre indtægtskilder inkluderer renter på udenlandske valutainvesteringer, renter på lån fra depotinstitutioner og gebyrer for serviceydelser til disse institutioner. Efter at have betalt diverse omkostninger, overfører Fed resten af indtjeningen til statskassen.

Invested.dk