Andre begreber

Fast indtægt

Globus 60x60Definition af Fast indtægt

En form for investering eller budgetteringsstil hvor der modtages regelmæssigt direkte afkast ved intervaller. De der investerer i værdipapirer med fast indkomst støtter sig op af en regelmæssig og stabil indkomststrøm.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Fast indtægt

Den mest almindelige form for værdipapir med fast indtægt er obligationer.

Invested.dk