Enterprise value

Globus 60x60Definition af begrebet ”enterprise value”

Enterprise value er en måling af et aktieselskabs totale værdi, og den bruges ofte som et alternativ til virksomhedens markedsværdi. Markedsværdien af virksomheden er helt simpelt dens aktiekurs ganget med antallet af udestående aktier. Enterprise value beregnes som markedsværdi plus gæld, minoritetsinteresser og præferenceaktier minus likvider. Ofte vil virksomheden ikke indeholde minoritetsinteresser og præferenceaktier.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Enterprise value = markedsværdi + markedsværdi af præferenceaktier + markedsværdi af gæld + minoritetsinteresser – likvider og investeringer

Forkortes ofte ”EV”.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”enterprise value”

Enterprise value kan ses som den pris, det ville koste at overtage virksomheden. I tilfælde af et sådant opkøb ville opkøberen teoretisk set påtage sig virksomhedens gæld men ville også påtage sig likviderne. EV afviger betydeligt fra den simple markedsværdi, og mange ser værdien som den mest præcise refleksion af virksomhedens værdi.

Invested.dk