Eksport

Globus 60x60Definition af Eksport

En funktion inden for international handel, hvor producerede goder fra ét land bliver sendt til at andet land og solgt der. Salget af et sådant gode bliver tillagt det producerende lands bruttonationalprodukt. Eksport er en af de ældste former for økonomisk handel og foregår i større grad mellem nationer, der har mindre handelsrestriktioner såsom tolder og statsstøtte.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Eksport

De fleste af de største virksomheder, der opererer i udviklede økonomier, uddriver en betydelig mængde af deres årlige omsætning via eksport til andre lande. Evnen til at eksportere varer hjælper økonomien med at vokse ved at sælge mere end det, den indenlandske handel efterspørger.

Invested.dk