Ejendomsret

Globus 60x60Definition af Ejendomsret

En lov der bestemmer, hvordan individer kan kontrollere, drage fordel af og videreføre ejendom. Økonomisk teori hævder at stærke ejendomsrette er en determinant, der bestemmer den økonomiske succes på et pågældende område. Individer vil kun skabe nye former for ejendomme for at skabe velstand, hvis de har sikret sig, at deres ejendomsret vil beskytte dem mod uretfærdige og/eller uretmæssige handlinger fra andre parter.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Ejendomsret

I Danmark er ejendomsretten sikret ved bestemmelser i Grundlovens § 73. Ejendom er her delvis beskyttet over for det offentlige ved bestemmelserne om ekspropriation. Ydermere er ejendomsretten beskyttet i den 1. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Invested.dk