Egenkapitalmultiplikator

Globus 60x60Definition af Egenkapitalmultiplikator

Forholdet mellem en virksomheds totale aktiver og dens egenkapital. Egenkapitalmultiplikatoren er en måling af virksomhedens finansielle gearing. Virksomheder finansierer købet af deres aktiver via enten egenkapital eller gæld, så en høj egenkapitalmultiplikator indikerer, at en større portion af aktivernes finansiering er foregået via gæld. Multiplikatoren er en variation af gældsraten.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Egenkapitalmultiplikator

Nøgletallet kan nemt beregnes. Hvis en virksomhed for eksempel har aktiver for 3 mia. kr. og en egenkapital på 1 mia kr., så vil egenkapitalmultiplikatoren være 3 (3/1), hvilket betyder, at en-tredjedel af virksomhedens aktiver er finansieret via egenkapital.

Egenkapitalmultiplikatoren giver investorer et billede af, hvilke finansieringsmetoder virksomheden gør brug af for at finansiere sine køb af nye aktiver.

En høj multiplikator er ikke nødvendigvis bedre end en lav multiplikator. For at kunne skabe et bedre billede af virksomhedens finansielle sundhed, så bør man som investor også kigge på andre finansielle nøgletal og målinger såsom overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Hvis det er billigere at låne end at udstede nye aktier, så er det måske mere omkostningseffektivt at stifte gæld.

Invested.dk