Egenkapitalafkast – Return on equity – ROE

Den overordnede definitionDefinition af Egenkapitalafkast – Return on equity – ROE

Mængden af nettoresultat som er genereret udtrykt i procentdel af aktionærernes egenkapital. Egenkapitalafkast måler en virksomheds rentabilitet ved at vise, hvor meget profit selskabet har genereret ud fra de penge, investorerne har lagt.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Egenkapitalafkast udtrykkes i procent og beregnes således:

Udregning af egenkapitalafkast

Nettoresultatet er for hele året (før udbetaling af udbytte til ordinære aktier men efter udbetaling til præferenceaktier). Aktionærernes egenkapital inkluderer ikke præferenceaktier.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Egenkapitalafkast – Return on equity – ROE

Egenkapitalafkast er et brugbart nøgletal til at sammenligne rentabiliteten i en virksomhed med andre selskaber inden for samme industri.

Man kan variere udregningen på følgende to måder.

(I) Investorer der gerne vil se ”return on common equity” kan ændre formlen ovenfor ved at trække præferenceudbytte fra nettoresultatet og trække præferenceegenkapitalen fra aktionærernes egenkapital, hvilket giver følgende formel:

Udregning af return on common equity

(II) Investorer vil måske også beregne ændringen af egenkapitalafkastet for en periode ved først at bruge aktionærernes egenkapital fra begyndelsen af perioden som en nævner til at bestemme det begyndende egenkapitalafkast. Så kan aktionærernes egenkapital i slutningen af perioden bruges som tæller til at bestemme det endelige egenkapitalafkast. Ved at beregne det begyndende og det endelige egenkapitalafkast for en periode kan man finde ændringen i rentabiliteten over denne periode.

Ting at huske

Hvis nye aktier bliver udstedt, så brug det vægtede gennemsnit af antallet af aktier igennem året.

Du bør forvente et højere egenkapitalafkast hos virksomheder med høj vækst.

Ved at finde det gennemsnitlige egenkapital afkast over de sidste 5 til 10 år, kan du få en bedre idé af den historiske vækst.

Invested.dk