Egenkapital

Globus 60x60Definition af Egenkapital

1. På en virksomheds balance er det mængden af de penge, som er bidraget af ejerne (aktionærer) plus overført resultat.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

2. I kontekst til marginhandel er det værdien af værdipapirerne i en marginkonto minus det, som er lånt af mægleren.

3. I kontekst til ejendomme er det forskellen mellem den nuværende markedsværdi af ejendommen og den mængde, som ejeren stadig skylder på lånet. Det er mængden som ejeren ville modtage efter personen havde solgt ejendommen og betalt lånet af. Også kaldet friværdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Egenkapital

Begrebets betydning afhænger meget af konteksten. I finans kan du generelt se på egenkapital som ejerskab i ethvert aktiv efter al gæld tillagt aktivet er betalt af. For eksempel bliver en bil eller et hus uden noget udestående gæld set som ejerens egenkapital, fordi han eller hun kan sælge varen for kontanter. Aktier er egenkapital, fordi de repræsenterer ejerskab i en virksomhed.

Invested.dk