Effektiv rente

Globus 60x60Definition af Effektiv rente

De samlede faktiske renteomkostninger pr. år for et lån korrigeret for antallet af rentetilskrivninger.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Beregnes sådan:

formlen for effektiv rente

hvor:

i er den effektive rente angivet som decimaltal

r er den nominelle årlige rentesats som decimaltal

n er antallet af terminer

IE 60x60InvestEd forklarer Effektiv rente

Den effektive rente er den faktisk årlige forrentning af et lån eller en obligation. Den afhænger af flere faktorer som for eksempel den nominelle rente, afdragsformen og løbetiden.

Invested.dk