EBITDA – Indtjening før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger

Globus 60x60Definition af EBITDA

En indikator for en virksomheds finansielle præstation, som beregnes på følgende måde:

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

EBITDA = Omsætning – Omkostninger (eksklusiv skat, renter, afskrivninger og nedskrivninger).

EBITDA er i bund og grund nettoresultatet inklusiv renter, skat, af- og nedskrivninger tilføjet tilbage. Tallet kan bruges til at analysere og beregne rentabiliteten mellem forskellige virksomheder og industrier.

IE 60x60InvestEd forklarer EBITDA

Dette er en ikke-GAAP måling, som skal tages med ekstra forbehold. Det betyder, at virksomheder ofte ændrer den regnskabspraksis der bruges i deres EBITDA-beregninger fra én regnskabsperiode til en anden.

EBITDA blev først brugt, da de såkaldte leveraged buyouts blev populære i 1980’erne, og hvor tallet blev brugt som en indikator for, hvor god virksomheden var til at håndtere sin gæld. Som tiden gik, blev tallet populært i industrier med dyre aktiver, som skulle afskrives over længere perioder. EBITDA bruges nu i mange virksomheder, specielt i teknologiindustrien.

En udbredt misforståelse er, at EBITDA repræsenterer en ændring i virksomhedens kassebeholdning. EBITDA er en god måling, når man analyserer virksomhedens rentabilitet, men ikke pengestrøm.

Invested.dk