Earnings per share – EPS – Indtjening pr. aktie

Globus 60x60Definition af Earnings per share – EPS – Indtjening pr. aktie

Portionen af en virksomheds profit delt ud på hver enkelt udestående ordinære aktie. Indtjening pr. aktie indikerer en virksomheds rentabilitet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Udregnet som:

Udregning af EPS

Når man beregner, er det mere præcist at benytte gennemsnitligt antal udestående aktier over rapportperioden, fordi antallet af udestående aktier kan variere over tid. Dog enkeltgør nogle datakilder beregningen ved at bruge antallet af udestående aktier ved slutningen af perioden.

Fortyndet EPS udvider den basale EPS ved at inkludere konvertible obligationer og warrants i antallet af udestående aktier.

IE 60x60InvestEd forklarer Earnings per share – EPS – Indtjening pr. aktie

Indtjening pr. aktie bliver generelt set som den mest vigtige variabel, når man bestemmer en akties pris. Det er også en stor komponent brugt til at beregne price-to-earnings værdien.

For eksempel antager vi, at en virksomhed har et nettoresultat på 25 millioner kr. Hvis virksomheden udbetaler 1 million i udbytte til præferenceaktier og har 10 millioner aktier for det først halvår og 15 millioner for det andet halvår, så vil EPS være 1,92 (24/12,5). Først vil den ene million blive trukket fra nettoresultatet for at få 24 millioner, og så vil vi finde det gennemsnitlige antal aktier for hele året.

Et vigtigt aspekt af EPS, der ofte bliver ignoreret, er den kapital der er krævet til at skabe indtjening (nettoresultat) i udregningen. To virksomheder kunne godt skabe samme EPS, men den ene virksomhed kunne gøre det med mindre egenkapital (investering) – denne virksomhed ville være mere effektiv til at udnytte dens kapital til at skabe indtjening og, hvis alle andre variabler er faste, ville være den ”bedre virksomhed”.

Investorer skal også være opmærksom på indtjeningsmanipulation, der vil påvirke kvaliteten af indtjeningstallet. Det er vigtigt ikke kun at lægge vægt på ét finansielt nøgletal, men at bruge det i forbindelse med en overordnet analyse.

Invested.dk