DuPont model

Globus 60x60Definition af DuPont model

En driftsøkonomisk metode til at analysere en virksomheds omkostningsstruktur og rentabilitet. Modellen blev startet af DuPont Corporation i 1920’erne. Med denne metode blev aktiverne målt ved deres brutto bogførte værdi i stedet for deres netto bogførte værdi for at skabe et højere egenkapitalafkast (ROE).

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Egenkapitalafkast = Overskudsgrad (Profit/Salg) * Aktivernes omsætningshastighed (Salg/Aktiver) * Egenkapitalmultiplikator (Aktiver/Egenkapital)

IE 60x60InvestEd forklarer DuPont model

Det menes, at det at måle aktiverne til den brutto bogførte værdi fjerner incitamentet til at undgå at investere i nye aktiver. Dette kan forekomme, da afskrivningen af aktiver skaber et ”kunstigt” lavere egenkapitalafkast i de første år, aktivet er købt. Hvis egenkapitalafkastet ikke er tilfredsstillende, så kan DuPont analysen hjælpe med at finde de steder i forretningen, som underpræsterer.

Invested.dk