Driftskapital – Arbejdskapital

Globus 60x60Definition af Driftskapital – Arbejdskapital

En måling af både et selskabs effektivitet og dets kortsigtede finansielle tilstand. Driftskapital udregnes som:

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Driftskapital = Omsætningsaktiver - Kortfristede Gældsforpligtelser

Driftskapitalsratioen (Omsætningsaktiver/Kortfristede Gældsforpligtelser) indikerer, hvad end en virksomhed har nok omsætningsaktiver til at dække sine kortsigtede lån. Alt under 1 indikerer negativ driftskapital, og alt over 2 betyder, at virksomheden ikke investerer ekstra aktiver. De fleste mener, at en ratio mellem 1,2 og 2 er tilstrækkelig.

IE 60x60InvestEd forklarer Driftskapital – Arbejdskapital

Hvis en virksomheds omsætningsaktiver ikke overskrider dens kortfristede gældsforpligtelser, vil den måske løbe ind i problemer med at kunne tilbagebetale sine kreditorer på kort sigt. Det værst tænkelige scenarie er konkurs. En faldende driftskapital over en længere tidsperiode kunne også være en advarsel, der kræver nærmere analyse. For eksempel kunne det være, at virksomhedens omsætningsvolumen er faldende, og som resultat skrumper virksomhedens likvide midler også.

Driftskapital giver også en idé af virksomhedens underliggende driftseffektivitet. Penge som er bundet i beholdninger eller penge, som kunderne stadig skylder virksomheden kan ikke bruges til at dække selskabets forpligtelser. Så hvis et selskab ikke drives på den mest effektive måde, vil det vise sig som et fald i driftskapitalen.

Invested.dk