Dobbelt bogholderi

Globus 60x60Definition af Dobbelt bogholderi

En metode der bruges til registreringen af posteringer i et regnskab. Ifølge det dobbelte bogholderi bliver økonomiske transaktioner opdelt i forskellige arter, der hver især posteres på en konto. Disse aktiver tilordnes en af de fem hovedgrupper, som er aktiver, passiver, omkostninger, indtægter og egenkapital.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Aktiverne og passiverne udgør en entitets balance, hvor indtægterne og omkostningerne udgør resultatopgørelsen.

Hver konto er opdelt i en debet- og en kreditside. Disse føres sådan, at tilgang til aktiv- eller udgiftskonti posteres i debetsiden, hvor afgang føres i kreditsiden. Tilgang til passiv- eller indtægtskonti posteres i kreditsiden, mens afgang føres i debetsiden. Saldoen på kontoen findes så ved at summere alle posteringerne i henholdsvis debet og kredit og trække den mindste sum fra den største.

IE 60x60InvestEd forklarer Dobbelt bogholderi

Enhver transaktion, en virksomhed laver, skaber mindst to posteringer i virksomhedens regnskab. For at det dobbelte bogholderis princip bliver overholdt, så skal der debiteres i én konto og krediteres i en anden.

Invested.dk