Diskonto

Globus 60x60Definition af Diskonto

En styrerente som er centralbankens ledende rentesats, der har betydning for private bankers ind- og udlånsrenter.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Diskonto

Før i tiden var diskontoen den pris, bankerne betalte for deres centralbankkreditter i form af diskontering eller rediskontering af veksler.

Diskontoen har ofte en parallel udvikling i centralbankens øvrige rentesatser. Den fungerer ved, at de danske pengeinstitutter normalt hæver/sænker deres ind- og udlånsrenter i samme takt som satsen ændres af Nationalbanken.

Invested.dk