Direkte rente

Globus 60x60Definition af Direkte rente

En rente på en obligation der svarer til den nominelle rente i forhold til kursværdien.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Den beregnes ved at tage den procentvise forskel mellem obligationens kurs og udtrækningskursen på 100. Denne procentvise forskel lægger man så til eller trækker fra den nominelle rente.

IE 60x60InvestEd forklarer Direkte rente

Antag for eksempel en obligation, der har en nominel rente på 5% og en kurs på 80. Den direkte rente på denne obligation vil altså være 6,25% (5% * 1,25 = 6,25%)

Det vil altså sige, at hvis man køber obligationen til kurs 80, vil éns reelle årlige rente være 6,25%.

Invested.dk