Defensiv aktie

Globus 60x60Definition af Defensiv aktie

En aktie der bidrager med konstant udbytte og stabil indtjening uanset tilstanden af det overordnede marked.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Defensiv aktie

Defensive aktier forbliver stabile igennem adskillige faser i konjunkturcyklussen. Igennem kriser har de det med at klare sig bedre end markedet; men igennem udviklingsfaser præsterer de normalt dårligere end markedet. Defensive aktier har en beta på mindre end 1.

For at illustrere dette fænomen, overvej da en aktie med en beta på 0,5. Hvis markedet forventes at falde 15%, og den teoretiske risikofrie rente er 3%, så vil en defensiv aktie kun falde 9% (0,5*(-15%-3%)). På den anden side, hvis markedet forventes at stige 15% med en risikofri rente på 3%, så vil en defensiv aktie kun stige 6% (0,5*(15%-3%)).

Forsyningsindustrien er et eksempel på defensive aktier, fordi folk har brug for el og varme selv igennem krisetider. Mange aktive investorer vil investere i defensive aktier, når det forventes, at markedet vil falde. Hvis det dog forventes, at markedet vil rejse sig igen, vil aktive investorer ofte vælge aktier med højere beta for at maksimere deres afkast.

Invested.dk