Debit

Globus 60x60Definition af Debit

En bogføringspostering der resulterer i enten en stigning i aktiverne eller en sænkning i passiverne på en virksomheds balance eller i din bankkonto. En debitpostering vil have den modsatte effekt på den anden side af en virksomheds balance på grund af det dobbelte bogholderis princip.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Debit

Debiteringer bliver balanceret af krediteringer, som arbejder i modsatte retninger. Når en debitpostering bliver lavet på en konto i et regnskab, skal en anden konto krediteres. Hvis en virksomhed for eksempel optager et lån for at købe nogle maskiner, så skal aktiverne debiteres som følge af forøgelsen af de nye maskiner, og passiverne skal krediteres som følge af optagelsen af lånet.

Invested.dk