Dækningsbidrag

Globus 60x60Definition af Dækningsbidrag

Et koncept inden for bogføring, der kan bestemme rentabiliteten af individuelle produkter eller tjenesteydelser.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Dækningsbidrag

Dækningsbidraget kan opgøres for virksomheden som helhed, for en produktgruppe, enkelt produkt eller pr. afdeling.

Ofte bruges begreberne DB-I, DB-II og DB-III. DB-I beregnes ved at tage salgsprisen minus stykomkostningerne. DB-II (markedsføringsbidraget) beregnes ved at tage DB-I minus de direkte salgsfremmende omkostninger, hvormed udtrykkes den nettoindtjening, som en produktgruppe bidrager med. DB-III, markedsudbyttet, beregnes ved at tage DB-II minus de fælles markedsføringsomkostninger. DB-III udtrykker således markedsføringens samlede indtjeningsresultat.

Invested.dk