Credit Default Swap – CDS

Globus 60x60Definition af Credit Default Swap – CDS

En swap som er designet til at overføre krediteksponeringen ved produkter med fast indkomst mellem parter. En Credit Default Swap er også kendt som et kreditderivat, hvor køberen af swap’en laver betalinger indtil kontraktens udløb. Betalingerne laves til sælgeren af swap’en. Til gengæld går sælgeren med til at betale en tredjeparts gæld, hvis denne part misligholder lånet. En CDS bliver set som en forsikring mod misligholdelse af en gæld. En køber af en CDS spekulerer på muligheden af, at tredjeparten vil misligholde lånet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Credit Default Swap – CDS

Køberen af en credit default swap modtager kreditbeskyttelse, hvor sælgeren af swap’en garanterer kreditværdigheden af gældsbeviset. Ved at gøre dette overføres misligholdelsesrisikoen fra holderen af gældsbeviset til sælgeren af swap’en.

Invested.dk