Clearingcentral

Globus 60x60Definition af Clearingcentral

En institution med futureshandel der står for at afvikle handelskonti, klarere handler, opkræve gebyrer og såkaldte marginbetalinger samt regulere leveringer og rapportere handelsdata. Clearingcentraler agerer som en tredjepart for futures og optioner.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Clearingcentral

Hver futuresbørs har sin egen clearingcentral. Alle medlemmer på børsen er påkrævet at klarere deres handler via clearingcentralen ved slutningen af hver handelssession og indsætte en sum penge (baseret på clearingcentralens marginkrav), der dækker medlemmets debetbalance. Hvis en medlemsmægler for eksempel rapporterer til clearingcentralen ved slutningen af dagen at købe 100.000 skæpper maj-hvede og sælge 50.000 skæpper maj-hvede, så vil han have en lang position på 50.000 skæpper. Under antagelse af at dette er mæglerens eneste position i futures, og at clearingcentralens margin er seks cents pr. skæppe, ville dette betyde, at mægleren ville være påkrævet at indsætte 3.000 dollars i clearingcentralen. Fordi alle medlemmer på clearingcentralen skal gøre dette, er clearingcentralen ansvarlig for, at alle medlemmer opfylder kontrakterne.

Invested.dk