Blow-off top

Globus 60x60Definition af Blow-off top

Et grafmønster der indikerer en stejl og hurtig stigning i et værdipapirs kurs og handelsvolumen efterfulgt af et stejlt og hurtigt fald i kursen og volumen. De hurtige bevægelser kan komme i takt med en offentliggørelse af en nyhed eller af ren spekulation.

eksempel på et blow-off top mønster

IE 60x60InvestEd forklarer Blow-off top

Et blow-off top indikerer som regel, at et værdipapirs kurs vil stå til at falde, hvor en blow-off bottom som regel indikerer, at et værdipapirs kurs vil stå til at stige.

Bollinger bånd – Bollinger Band

Globus 60x60Definition af Bollinger bånd – Bollinger Band

Et bånd der plotter to standardafvigelser væk fra en kurves bevægelsesgennemsnit, som blev udviklet af den velkendte tekniske trader John Bollinger.

IE 60x60InvestEd forklarer Bollinger bånd – Bollinger Band

Fordi standardafvigelser måler volatilitet, tilpasser Bollinger båndet sig til markedstilstandene. Når markedet bliver mere ustabilt, vil båndet brede sig (bevæge sig væk fra gennemsnittet), og når markedet er mere stabilt, vil båndet forsnævres (bevæge sig tættere på gennemsnittet). Når Bollinger båndet forsnævrer sig, er det ofte brugt som et tegn for tekniske tradere, at volatiliteten snart vil stige kraftigt.

Dette er en af de mest populære teknikker til teknisk analyse. Jo tættere prisen bevæger sig til det øvre bånd, jo mere er markedet overkøbt, og jo mere prisen bevæger sig hen mod det nedre bånd, jo mere er markedet oversolgt.

Breakaway gap

Globus 60x60Definition af Breakaway gap

Et begreb der bruges i teknisk analyse. Et breakaway gap illustrerer et gap i et værdipapirs kursbevægelse understøttet af et højt volumenniveau.

breakaway gap i en aktie

Ovenstående illustration viser et gap i begyndelsen af en stor opadgående bevægelse.

IE 60x60InvestEd forklarer Breakaway gap

Værdipapirets gap reflekterer en ”bullish” bevægelse, når kursen har gappet opad.

Bull flag

Globus 60x60Definition af Bull flag

Et grafmønster der skabes af en nedadgående og parallel konsolidering fra en kraftig opadgående kursbevægelse, og som efterfølges af et udbrud fra denne konsolidering, som får kursen til at fortsætte den originale bevægelse.

grafmønsteret flag

IE 60x60InvestEd forklarer Bull flag

Navnet kommer fra det faktum, at grafmønstret ligner en flagstang med et flag. Ordet ”bull” kommer af, at det er et ”bullish” mønster, hvor målet med opsætningen er, at kursen vil fortsætte opad.

Det tekniske købspunkt i et sådant mønster, er når kursen går igennem den øvre trendlinje af flagområdet, helst med en ekspansion i volumen.

image_pdfimage_print

Invested.dk