Kategori: Personlig finans


Sælgerpantebrev

Globus 60x60Definition af Sælgerpantebrev

Et pantebrev der udstedes af køber til sælger med pant i den pågældende handlede ejendom. Altså hvor køberen sådan set låner den sidste del af købesummen af sælger mod sikkerhed i ejendommen.

IE 60x60InvestEd forklarer Sælgerpantebrev

For almindelige helårsboliger er det lovgivningsmæssige loft for realkreditlån 80 % af købesummen. Køber af ejendom lægger selv en kontant udbetaling, men det resterende beløb (ofte 12-16 % af købesummen) finansieres oftest ved disse sælgerpantebreve.

Renten på et sådant gældsbevis er typisk fast i hele løbetiden og er ofte lidt højere end på et realkreditlån. Løbetiden er kortere end et realkreditlån og ligger ofte på 22-25 år.

Selvangivelse

Globus 60x60Definition af Selvangivelse

En årlig opgørelse over indtægt, fradrag og tilhørende som en skattepligtig person skal arkivere hos SKAT.

IE 60x60InvestEd forklarer Selvangivelse

I dag foregår alle selvangivelser elektronisk, og SKAT får automatisk tilsendt informationer fra arbejdsgivere, banker, A-kasser, velgørende organisationer osv., så den skattepligtiges eneste ansvar er at udfylde manglende tal. I mange tilfælde behøver den skattepligtige slet ikke at angive noget.

Serielån

Globus 60x60Definition af Serielån

Et lån hvor hovedstolen bliver afdraget med lige store beløb i hver termin. Rentebetalingen er faldende over løbetiden. Det betyder, at den samlede ydelser også er faldende.

IE 60x60InvestEd forklarer Serielån

Et serielån har i begyndelsen af afdragsperioden forholdsvis store ydelser.

Modsætningen til serielån er annuitetslån.

Skattepligt

Globus 60x60Definition af Skattepligt

Pligten til at en person eller et selskab skal betale indkomstskat eller selskabsskat.

I Danmark er reglerne for skattepligtighed, at vedkommende har bopæl i landet eller opholder sig mere end seks måneder her. Hos selskaber osv. fokuseres der på, om de er indregistreret i landet eller ledes herfra.

IE 60x60InvestEd forklarer Skattepligt

Der kan forekomme en begrænset skattepligt, ved at personer og selskaber, der ikke er fuldt skattepligtige, har indtægter fra kilder inden for de danske grænser. Dette kunne eksempelvis være et overskud fra en erhvervsvirksomhed eller fast ejendom.

Spekulant

Globus 60x60Definition af Spekulant

En person der handler derivater, råvarer, obligationer, aktier eller valuta med en risiko, der ligger over gennemsnittet til fordel for potentialet for profit, der ligger over gennemsnittet. Spekulanter påtager sig selv store risici med hensyn til at forudse fremtidige kursbevægelser med håbet om at tjene hurtige og store afkast.

IE 60x60InvestEd forklarer Spekulant

Spekulanter er typisk sofistikerede og risikopåtagende investorer med ekspertise i markederne, de handler i, og de vil som regel bruge meget gearede investeringer såsom futures og optioner.

Stående lån

Globus 60x60Definition af Stående lån

Et lån der er afdragsfrit i løbetiden. Ydelserne består derfor kun af rentebetalinger, og hovedstolen bliver derfor ikke afdraget hver termin. Hele hovedstolen forfalder ved lånets udløb.

IE 60x60InvestEd forklarer Stående lån

Løbetiden vil normalt være kortere på et stående lån end hos de andre lån, annuitetslån og serielån.

Subprime lån

Globus 60x60Definition af Subprime lån

En form for lån i USA der normalt gives til låntagere med dårlig kreditvurdering. Fordi låntageren har stor risiko for misligholdelse grundet den dårlige kreditvurdering, bliver han/hun ikke tilbudt et almindeligt lån. Den udlånende institution kræver ofte højere rente på subprime lån som kompensation for den højere risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Subprime lån

Låntagere med amerikansk kreditvurdering under 600 vil ofte sidde fast med subprime lån samt den højere rente, der kommer med disse lån.

Invested.dk