Kategori: Personlig finans


Medunderskrive

Globus 60x60Definition af Medunderskrive

Handlingen om at underskrive en anden persons gæld, hvilket involverer en juridisk binding til at betale den anden persons gæld, hvis denne person ikke kan betale lånet.

IE 60x60InvestEd forklarer Medunderskrive

En medunderskrivers ansvar om at betale gæld træder kun i kraft, hvis låntageren ikke kan betale lånet. At medunderskrive er ikke uden risiko.

Mental accounting

Globus 60x60Definition af begrebet ”mental accounting”

Mental accounting er et økonomisk koncept, som blev opfundet af Richard Thaler, der belyste, hvordan mennesker har det med at opdele deres nuværende og fremtidige aktiver op i separate portioner. Teorien mener, at mennesker tilknytter en forskellig nytteværdi til hver aktivgruppe, hvilket påvirker deres forbrugsbeslutninger og anden adfærd.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”mental accounting”

Mental accounting er med til at forklare, hvorfor investorer ofte opdeler deres investeringskapital i ”sikkerhedskapital”, hvilket de investerer i lavrisikable investeringer, mens de samtidig bruger deres ”risikokapital” helt anderledes.

Invested.dk