Kategori: Personlig finans


Kapitalgevinst

Den overordnede definitionDefinition af Kapitalgevinst

En stigning i værdien af et kapitalaktiv (investering eller ejendom), der giver det en højere værdi end købsprisen. Gevinsten er ikke realiseret, før aktivet er solgt. En kapitalgevinst kan være kortsigtet (et år eller mindre) eller langsigtet (mere end et år) og skal beskattes. Omvendt er der et tab, når aktivets værdi er blevet mindre end købsprisen.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Kapitalgevinst

Langsigtet kapitalgevinst bliver som regel lavere beskattet end almindelig indkomst. Dette er gjort for at opfordre til entreprenørskab og investering i økonomien.

Købekraft

Globus 60x60Definition af Købekraft

(I) Værdien af en møntenhed udtrykt med den mængde varer eller serviceydelser, én møntenhed kan købe. Købekraften er vigtig, fordi inflation forringer den mængde varer og serviceydelser, man ville kunne købe.

(II) I investeringsmæssig sammenhæng kan det være den mængde penge, man har tilbage på sin marginkonto til at købe værdipapirer for.

IE 60x60InvestEd forklarer Købekraft

(I) For at måle købekraften kan man sammenligne med et prisindeks såsom forbrugerprisindekset (FPI). En simpel måde at tænke på købekraft på, er at forestille sig man har tjent lige så mange penge som sin bedstefar. Man kunne tydeligvis overleve for meget færre penge for et par få generationer siden, men på grund af inflationen ville man skulle have en bedre løn i dag for bare at opnå samme levestandard.

(II) Lad os sige, at du har 10.000 kr. i egenkapital på din mæglerkonto, og din mægler tillader dig, at du gearer med 2:1. Hvis du ikke har købt nogen værdipapirer endnu, vil din købekraft være 20.000 kr.

Kommuneskat

Globus 60x60Definition af Kommuneskat

Den del af ens indkomstskat der går til den kommune, man er bosat i. Den pålagte skat svinger fra kommune til kommune men ligger som regel mellem 22-25%.

IE 60x60InvestEd forklarer Kommuneskat

Beregningen og opkrævningen af kommuneskatten sker sammen med de øvrige personindkomstskatter.

Kviklån

Globus 60x60Definition af Kviklån

En hurtig måde hvorpå man kan låne penge. Det beløb man kan låne strækker sig typisk fra 1000-350.000 kr. Låntagere af kviklån er ofte personer, der mangler et ekstra tilskud i en bestemt situation, såsom uforudsete udgifter. Kviklån skal oftest tilbagebetales inden for en måned, og det er ofte nemt at få tilladelse til at optage et sådant lån.

IE 60x60InvestEd forklarer Kviklån

Som låntager bør man være opmærksom på, at kviklån kan være dyre, især hvis man lader lånet løbe. Der er ofte meget høje renter og gebyrer på kviklån, og i nogle tilfælde kan man ende med at betale det dobbelte beløb tilbage til kreditor. Husk at kigge på de årlige omkostninger i procent for at få et reelt overblik over, hvor dyrt lånet er.

Invested.dk