Kategori: Personlig finans


Hæftelse

Globus 60x60Definition af Hæftelse

En økonomisk forpligtelse der enten bliver hæftet personligt eller begrænset.

IE 60x60InvestEd forklarer Hæftelse

En ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt over for sine kreditorer. Det betyder altså, at hvis denne ejer ikke kan betalte de lånte penge tilbage til sine kreditorer, skal han/hun betale med sine private aktiver.

Anparts- og aktieselskaber hæfter ikke personligt. Forpligtelsen pålægges kun selve selskabets aktiver. Her er der tale om begrænset hæftelse, hvor indehaveren kun kan lide tab af den indskudte kapital.

Henstand

Globus 60x60Definition af Henstand

Når en låntager får en yderligere frist til at betale en manglende ydelse på et lån. Når man som låntager ikke kan betale sit realkreditinstitut, kan man få registreret en hentand, som typisk koster et gebyr plus motarenter.

IE 60x60InvestEd forklarer Henstand

Oftest kan man kun få henstand i én måned.

Invested.dk