Kategori: Optioner


In-the-money

Globus 60x60Definition af In-the-money

(I) Er for en call option, når optionens strikekurs ligger under markedskursen på det underliggende aktiv.

(II) Er for en put option, når strikekursen ligger over markedskursen på det underliggende aktiv.

At være in-the-money betyder ikke, at du vil profitere. Det betyder bare, at optionen er værd at udnytte. Det er fordi, optionen koster penge at købe.

IE 60x60InvestEd forklarer In-the-money

In-the-money betyder, at din aktieoption er penge værd, og du kan udnytte den. Hvis Anders for eksempel køber en call option for aktien ABC med en strikekurs på 12 kr., og kursen på aktien ligger i 15 kr., så er optionen in-the-money. Det er fordi, optionen giver Anders retten til at købe aktien til 12 kr., men han kan med det samme sælge aktien igen for 15 kr, hvilket giver en profit på 3 kr. Hvis Anders har betalt 3,5 kr. for call optionen, så ville han faktisk ikke profitere fra den totale handel, men den ses stadig som at være in-the-money.

Indre værdi

Den overordnede definitionDefinition af Indre værdi

(I) Den faktiske værdi af et selskab eller et aktiv baseret på den underliggende opfattelse af dets reelle værdi, der inkluderer alle aspekter af forretningen (både håndgribelige og uhåndgribelige faktorer). Denne værdi er måske/måske ikke den samme som den nuværende markedsværdi. Value investorer bruger adskillige analytiske teknikker for at kunne vurdere den indre værdi af værdipapir med håbet om at kunne finde investeringer, hvor den reelle værdi af investeringen ligger over den nuværende markedsværdi.

(II) Når vi snakker call optioner, er det forskellen mellem den underliggende akties kurs og strikekursen. Ved put optioner er det forskellen mellem strikekursen og den underliggende akties kurs. Hvis forskellen er negativ i tilfælde af både put – og call optioner, er den indre værdi givet som nul.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Indre værdi

(I) Value investorer bruger for eksempel et fundamentalt analytisk syn på kvalitative faktorer (forretningsmodel, sammensætning osv.) og kvantitative faktorer (nøgletal, rapporter og regnskaber osv.) i en virksomhed for at se, om selskabet pt. er undervurderet af markedet og faktisk er mere værd end dets nuværende værdiansættelse.

(II) Indre værdi er i optioner den mængde, som er ”in-the-money”. Hvis en call option for eksempel har en strikekurs på 15 kr. og den underliggende akties kurs ligger på 25 kr., er den indre værdi 10 kr. En option er som regel aldrig mindre værd, end hvad optionsholderen kan modtage, hvis optionen bliver udnyttet.

Invested.dk