Kategori: Optioner


Amerikansk option

Globus 60x60Definition af Amerikansk option

En option som kan udnyttes på ethvert tidspunkt i dens levetid. Amerikanske optioner tillader optionsindehaveren at udnytte den før og på udløbsdatoen, hvilket øger værdien for optionsholderen i forhold til holderen af europæiske optioner, der kun kan udnyttes på selve udløbsdatoen. Størstedelen af børshandlede optioner er amerikanske.

IE 60x60InvestEd forklarer Amerikansk option

Siden investorer har friheden til at udnytte deres amerikanske optioner på ethvert givet tidspunkt gennem kontraktens levetid, er de mere værdifulde end europæiske optioner. Overvej følgende eksempel: Hvis du købte en Ford marts call option i marts 2012, som udløb i marts 2013, ville du have retten til at udnytte call optionen på ethvert givet tidspunkt indtil udløbsdatoen. Havde Ford optionen været en europæisk option, ville du kun kunne udnytte optionen på udløbsdatoen i marts 2013. Igennem det år kunne aktien have været mest optimal at udnytte i december 2012, men du ville blive nødt til at vente med at udnytte din option til marts 2006, hvor den måske ville være out-of-the-money og derfor værdiløs.

Bemærk at navnet på optionen ikke har noget at gøre med den geografiske placering.

At-the-money

Globus 60x60Definition af At-the-money

En situation hvor en options strikekurs er identisk med prisen på det underliggende værdipapir. Både call – og put optionerne vil på samme tid være ”at-the-money”. Hvis vores hypotetiske aktie ABC for eksempel ligger på 75 kr., så vil ABC 75 call optionen være at-the-money, og det samme vil ABC put optionen. En at-the-money option har ingen indre værdi men har måske stadig tidsværdi. Volumen i optionens handel er som regel høj, når optionen er at-the-money.

IE 60x60InvestEd forklarer At-the-money

”At-the-money” er et af de tre begreber, der bruges til at beskrive forholdet mellem en options strikekurs og det underliggende værdipapirs pris. De to andre er ”in-the-money” (optionen har indre værdi) og ”out-of-the-money (optionen har ingen indre værdi). Begrebet ”near-the-money” bruges også sommetider til at beskrive, at optionen er meget tæt på at være ”at-the-money”.

Invested.dk