Capital Asset Pricing Model – CAPM

Globus 60x60Definition af Capital Asset Pricing Model – CAPM

En model der beskriver forholdet mellem risiko og forventet afkast og bliver brugt til at prissætte risikofyldte værdipapirer.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Formel for Capital Asset Pricing Model

Den egentlige idé bag CAPM er, at investorer skal kompenseres på to måder: Tidsværdi af penge og risiko. Tidsværdien af penge repræsenteres via den risikofrie rente i formlen og kompenserer investoren for at placere penge i enhver investering over en tidsperiode. Den anden halvdel af formlen repræsenterer risiko og beregner den mængde kompensation, som investoren har brug for for at påtage sig ekstra risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Capital Asset Pricing Model – CAPM

CAPM siger, at det forventede afkast af et værdipapir eller en portefølje er lig med renten på et risikofrit værdipapir plus et pristillæg. Hvis dette forventede afkast ikke imødekommer eller overgår de krævede afkast, bør investeringen ikke laves.

Ved brug af Capital Asset Pricing modellen kan vi skabe et forventet afkast af en aktie via følgende eksempel: Hvis den risikofrie rente er 3%, beta af aktien er 2 og det forventede markedsafkast over perioden er 10%, så er det forventet, at aktien vil give 17% i afkast (3%+2(10%-3%)).

Invested.dk