Bundlinje

Globus 60x60Definition af Bundlinje

Refererer til en virksomheds nettoindtægt/resultat.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Bundlinje

Grunden til ordet ”bund” er, at virksomhedens nettoindtægt er i bunden af resultatopgørelsen i virksomhedens regnskab.

De fleste virksomheder søger at forstærke deres bundlinje ved at øge omsætningen og skære i omkostningerne så vidt muligt.

Invested.dk