Bogføring

Bundlinje

Globus 60x60Definition af Bundlinje

Refererer til en virksomheds nettoindtægt/resultat.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Bundlinje

Grunden til ordet ”bund” er, at virksomhedens nettoindtægt er i bunden af resultatopgørelsen i virksomhedens regnskab.

De fleste virksomheder søger at forstærke deres bundlinje ved at øge omsætningen og skære i omkostningerne så vidt muligt.

Invested.dk