Bull-marked

Den overordnede definitionDefinition af Bull-marked

Et finansielt marked af en gruppe værdipapirer, hvor det forventes, at priserne vil stige. Begrebet ”bull-marked” bruges oftest til at tale om aktiemarkedet, men kan også tillægges alle andre markeder som obligationer, valuta og råvarer.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Bull-marked

Bull-markeder karakteriseres ved optimisme, investorers tillid og forventning om, at der vil fortsætte med at komme stærke resultater. Det er svært konstant at forudse, hvornår trendsene på markedet vil ændre sig. En del af vanskeligheden er, at psykologiske effekter og spekulationer måske nogle gange spiller en stor rolle på markederne.

Bruget af ”bull” og ”bear” til at beskrive markeder kommer fra den måde, dyr angriber deres modstandere på. En tyr stanger sine horn på i luften, og en bjørn banker sine poter i jorden. Disse bevægelser er metaforer for bevægelsen i markedet. Hvis en trend går op, er det et bull-marked. Hvis en trend går ned, er det et bear-marked.

Invested.dk