Bruttonationalprodukt – BNP

Globus 60x60Definition af Bruttonationalprodukt – BNP

Den monetære værdi af alle færdige varer og serviceydelser produceret inden for et lands grænser inden for en specifik tidsperiode, selvom BNP som regel beregnes på årsbasis. Det inkluderer al privat og offentligt forbrug, udlæg fra regeringen, investeringer og eksport minus import, der forekommer inden for landegrænsen.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Bruttonationalprodukt – BNP

BNP bruges mest som en indikator for den økonomiske sundhed i et land såvel som at måle et lands levestandard. Den største kritik af brugen af BNP som en økonomisk måling er, at der ikke er taget højde for undergrundsøkonomien (de transaktioner der ikke er blevet informeret til regeringen). Andre siger, at det ikke er meningen, at BNP skal måle levestandarden men bare være en måling af et lands produktivitet, hvilket er to forskellige ting.

Invested.dk