Bruttomargin

Globus 60x60Definition af Bruttomargin

En virksomheds totale omsætning minus vareforbrug divideret med den totale omsætning, udtrykt som procent. Bruttomarginen repræsenterer den procentdel af den totale omsætning, som virksomheden beholder efter at have indregnet de direkte omkostninger forbundet med fremstillingen af varerne og serviceydelserne, som er blevet solgt af virksomheden. Jo højere procenten er, jo mere beholder virksomheden af hver krone af omsætningen til at opfylde andre omkostninger og forpligtelser.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Sådan udregnes bruttomargin

IE 60x60InvestEd forklarer Bruttomargin

Dette tal repræsenterer den del af hver omsatte krone, som virksomheden beholder som bruttoprofit. Hvis en virksomheds bruttomargin f.eks. i det nyligste kvartal er 35%, så ville virksomheden beholde 0,35 kr. af hver krone fra omsætningen, som skal stå for at betale andre omkostninger, gæld og fordelinger til aktionærerne. Niveauet af bruttomargin kan kraftigt variere fra industri til industri afhængig af forretningen. Software-virksomheder vil for eksempel have meget højere bruttomargin end en producent.

Invested.dk