Bostonmodel

Globus 60x60Definition af Bostonmodel

En model der bruges til at analysere en virksomheds produktportefølje, som også bruges, når man skal beskrive eller belyse virksomhedens interne situation.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Modellen er bygget op via et koordinatsystem. X-aksen er den relative markedsandel, og y-aksen er markedsvæksten på det bestemte marked. Opdelingen i koordinatsystemet varierer fra virksomhed til virksomhed.

illustration af bostonmodellen

IE 60x60InvestEd forklarer Bostonmodel

Modellen bruges til at undersøge virksomhedens interne situation, som ofte vil udvikle sig til en SWOT-analyse. Man kigger på de enkelte produktgrupper, som virksomheden udbyder.

I modellen er der fire områder, som virksomhedens enkelte produktgruppe kan placeres i:

I spørgsmålstegnet har man en meget lille markedsandel i forhold til den største konkurrent.

I stjernen har man en relativt stor markedsandel i forhold til konkurrenter, og der er generelt meget høj markedsvækst.

I malkekoen har man en relativ markedsandel i forhold til den største konkurrent enten på samme størrelse eller op til 10 gange større, og man har kun en markedsvækst på under 10%.

I hunden har man hverken en høj relativ markedsandel eller høj markedsvækst på det givne marked.

Invested.dk