Bogført værdi

Den overordnede definitionDefinition af Bogført værdi

(I) Den værdi som et aktiv har på en balance. Beregnes ved at tage aktivets kostpris minus den samlede afskrivning.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) Likvidationsværdien af en virksomhed som beregnes ved totale aktiver minus immaterielle aktiver (patenter, goodwill) og passiver.

(III) Det foreløbige udlæg for en investering. Dette tal kan enten være brutto eller netto af omkostninger såsom børsmæglergebyr, kommission og omsætningsskat (den skat der skal betales ved salg af investeringen).

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Bogført værdi

(II) Ved at sammenligne med virksomhedens markedsværdi, kan den bogførte værdi indikere, om en aktie er over- eller undervurderet.

(III) Den bogførte værdi er i privatøkonomi prisen, som bliver betalt for et værdipapir eller gældsbevis.

Invested.dk