Beta

Globus 60x60Definition af Beta

En måling af volatiliteten (eller systematisk risiko) i et værdipapir eller en portefølje sammenlignet med det generelle marked. Beta bliver brugt i capital asset pricing modellen (CAPM), som er en model, der beregner det forventede afkast af et aktiv baseret på dets beta og det forventede markedsafkast.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Beta

Beta beregnes ved at bruge regressionsanalyse, og du kan se på beta som tendensen af et værdipapirs afkast som reaktion på svingninger på det generelle marked. En beta på 1 indikerer, at værdipapirets kurs vil bevæge sig i takt med markedet. En beta på mindre end 1 betyder, at værdipapiret vil være mindre ustabilt end markedet. En beta større end 1 indikerer, at værdipapirets kurs vil være mere ustabil end markedet. Hvis en akties beta for eksempel er 1,2, er den teoretisk set 20% mere ustabil end markedet.

Mange forsyningsaktier har en beta på mindre end 1. Omvendt har mange højteknologiaktier en beta på større end 1, hvilket giver muligheden for et højere afkast men påtager også mere risiko.

Invested.dk