Benchmark

Globus 60x60Definition af begrebet ”benchmark”

Et benchmark er den standard, afkastet af en aktie, en investeringsforening eller en kapitalforvalter sammenlignes med. Det er ofte brede aktieindeks, som bruges som benchmark.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvesEd forklarer begrebet ”benchmark”

Når man evaluerer en investerings afkast, er det vigtigt at sammenligne den med et passende benchmark. I finansverdenen findes der mange indeks, som man som analytiker kan bruge til at granske præstationen af en givet investering. Disse kan for eksempel være C20-indekset, S&P 500, de berømte MSCI indeks eller konkurrerende fonde.

Når man sætter et benchmark, kan det hjælpe investoren med at kommunikere til sin kapitalforvalter, hvad han/hun forventer at opnå med sin investering, så forvalteren vil tage beslutninger, der passer til disse mål.

Benchmarket skal passe med investorens risikoprofil, den investerede mængde og de omkostninger, investoren vil betale. Benchmark skal også passe til den type investeringer, der ligger i investorens portefølje. Som sagt bruges der forskellige benchmarks til forskellige formål, fordi der er store variationer af, hvordan en aktieportefølje kan konstrueres.

Nogle kapitalforvaltere forsøger at matche benchmark (såsom passive fonde), mens de fleste forsøger at overgå dem.

Invested.dk