Behavioural finance

Globus 60x60Defintion af begrebet ”behavioural finance”

Behavioural finance er det område inden for finansverdenen, der beskæftiger sig med forskellige psykologiteorier til at forklare anomalier på aktiemarkedet og andre finansmarkeder.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”behavioural finance”

Den efficiente markedshypotese antyder, at markedet altid har inkorporeret al given information i dens markedskurser. Der er dog blevet lavet adskillige undersøgelser, der dokumenterer fænomener over lang tid, som modsiger den efficiente markedshypotese og ikke plausibelt kan forklares med perfekt investorrationalitet. Mange traditionelle modeller baseres på troen, at markedsdeltagerne altid agerer rationelt og profitmaksimerende.

Behavioural finance forsøger at fylde dette hul ved at blande forskellige kognitive teorier med de traditionelle finansteorier. Kort sagt forsøger behavioural finance at forklare de ting, der gør, at vi mennesker ikke altid tager rationelle finansielle beslutninger. Behavioural finance ses som en bedre måde at forklare, hvorfor bobler og panikker opstår end de traditionelle teorier.

Invested.dk