Balance

Globus 60x60Definition af Balance

En finansiel opgørelse der opsummerer et selskabs aktiver, passiver og egenkapital ved et specifikt tidspunkt. Disse tre balancesegmenter giver investorerne en idé om, hvad virksomheden ejer og skylder såvel som den mængde, der er investeret af aktionærerne.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Balancen skal følge følgende formel:

Aktiver = Passiver + Egenkapital

IE 60x60InvestEd forklarer Balance

Det hedder en balance, fordi de to sider ligger i balance. En virksomhed skal betale for alle de ting den har (aktiver) ved enten at låne penge (passiver) eller få dem fra aktionærer (aktionærernes egenkapital).

Hvert af de tre segmenter fra balancen vil have mange poster, der dokumenterer værdien i hver. Poster såsom varebeholdninger, likvide beholdninger og ejendomme er på aktivsiden af balance, mens der på passivsiden er poster som langfristet gæld og prioritetsgæld. De præcise poster på balancen varierer fra virksomhed til virksomhed og fra industri til industri, og der er ikke én skabelon, der redegør for forskellighederne mellem forskellige typer forretning.

Invested.dk