Aroon indikator

Globus 60x60Definition af Aroon indikator

En teknisk indikator der bruges til at identificere trends i et underliggende værdipapir og sandsynligheden for, at trenden vil skifte. Den bliver skabt af to linjer: Den ene linje kaldes ”Aroon up”, hvilket måler styrken af optrenden, og den anden linje kaldes ”Aroon down”, hvilket måler nedtrenden. Indikatoren fortæller noget om, hvor lang tid det tager for kursen at fra et startpunkt nå det højeste og laveste punkt over en givet tidsperiode, der hver rapporteres som en procentdel af den totale tid.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Eksempel på en Aroon indikator

IE 60x60InvestEd forklarer Aroon indikator

Aroon indikatoren blev skabt af Tushar Chande i 1995. Både Aroon up og Aroon down svinger mellem 0 og 100, hvor værdier tæt på 100 indikerer en stærk trend, og nul indikerer en svag trend. Jo lavere Aroon up er, jo svagere er optrenden, og jo stærkere er nedtrenden, og omvendt.

Invested.dk