Ansoffs vækstmatrix

Globus 60x60Definition af Ansoffs vækstmatrix

En model der beskriver en virksomheds mulige vækststrategier, som er delt op i 3 forskellige kategorier. Disse hedder intensivering, integration og diversifikation. Vækstmatricen omfatter kun intensivering.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Denne intensivering er yderligere delt op i 4 strategier, som er markedspenetrering, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation.

Den kaldes også ”Ansoffs vækstmatrice”.

Model af ansoffs vækstmatrix

IE 60x60InvestEd forklarer Ansoffs vækstmatrix

Hvis man gør brug af markedspenetrering, søger man at øge sin markedsandel.

Hvis man gør brug af markedsudvikling, forsøger man typisk geografisk at udbygge sit handelsområde ved for eksempel at åbne en butik eller begynde at sælge over nettet.

Hvis man gør brug af produktudvikling, kan man for eksempel tilføje funktioner til sit nuværende produkt, udbygge sit sortiment eller sælge helt nye produkter.

Hvis man gør brug af diversifikation, ønsker man at sælge et helt nyt produkt på et helt nyt marked.

Invested.dk