Andre begreber

Analytiker

Globus 60x60Definition af Analytiker

En finansiel professionel der har ekspertise i at evaluere investeringer og lave ”køb”-, ”sælg”- og ”hold”-anbefalinger for værdipapirer.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

IE 60x60InvestEd forklarer Analytiker

Analytikere er typisk ansat i banker, investeringsselskaber, mæglerselskaber eller investerings- og hedgefonde. Analytikere laver grundarbejdet for mæglere, hvor de forbereder den research, som mæglerne bruger. Den mest prestigefyldte grad en analytiker kan få er Chartered Financial Analyst (CFA). Analytikere specialiserer sig som regel i specifikke industrier eller sektorer.

Invested.dk