Alpha – Alfa

Globus 60x60Definition af Alpha – Alfa

(I) En præstationsmåling af en risikojusteret basis. Alpha tager volatiliteten (kursrisikoen) af en investeringsforening og sammenligner dens risikojusterede præstation med et overordnet indeks som f.eks. S&P 500.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) Den afkastprocent på et værdipapir eller en portefølje som ligger over det, der normalt ville blive forudset af en ligevægtsmodel såsom capital asset pricing modellen (CAPM).

IE 60x60InvestEd forklarer Alpha – Alfa

(I) Alpha er en af de fem tekniske risikonøgletal; de andre er beta, standardafvigelse, r-kvadreret og Sharpe ratio. Disse er alle statistiske målinger, som bruges i moderne porteføljeteori (MPT). Alle disse indikatorer kan hjælpe investorer med at bestemme risiko-gevinst forholdet hos en investeringsforening. Alpha bliver set som den værdi en porteføljemanager tilføjer til eller trækker fra fondens afkast.

En positiv alpha på 1 betyder, at fonden har overgået det overordnede indeks med 1%. En negativ alpha på 1 ville indikere en underpræstation på 1%.

(II) Hvis en CAPM analyse estimerer, at en portefølje skal indtjene 10% baseret på porteføljens risiko, men porteføljen faktisk tjener 15%, så vil porteføljens alpha være 5%. Dette er det ekstra afkast, som blev forudsagt af CAPM modellen.

Invested.dk