Andre begreber

Aktivklasse

Globus 60x60Definition af Aktivklasse

En gruppe af værdipapirer der indeholder samme karakteristika, opfører sig på samme måde og er underlagt samme lovgivninger og reguleringer.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Aktivklasse

Eksempler på aktivklasser er aktier, værdipapirer med fast indtægt (obligationer), optioner, futures, ejendomme, råvarer osv.

Invested.dk